Przetarg na realizację budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Cielcza, gmina Jarocin

1. Przedmiot przetargu:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Cielcza, gmina Jarocin.

2. Termin realizacji:

Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez ORGANIZATORA dokumentacji powykonawczej, tj. zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, nastąpi nie później niż do 30 września 2020 r.

3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty dostarczać należy do sekretariatu ANCO Sp. z o. o., ul. Św. Ducha 118B, 63-200 Jarocin, do dnia 18 października 2019 r., do godz. 10.00.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:

Dokumentacja  przetargowa w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  poniżej w dokumentach do pobrania. Istnieje również – po wcześniejszym umówieniu – możliwość zapoznania się z  projektem budowlano-wykonawczym w siedzibie ORGANIZATORA.

5. Termin związania z ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Dane kontaktowe:

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  62 740 26 34 (pn. – pt., godz. 8:00-16:00).

Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.


 

Dokumenty do pobrania:

1. SIWZ

Pobierz PDF

• Formularze do SIWZ

Pobierz PDF

2. Projekt budowlany (cz. I) – gazociąg

• opis

Pobierz PDF

• operat wodnoprawny

Pobierz PDF

• pozwolenia i uzgodnienia

Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF

3. Projekt budowlany (cz. II) – przejście gazociągiem przez drogę ekspresową S-11

• opis

Pobierz PDF

• pozwolenia i uzgodnienia

Pobierz PDF

4. Projekt budowlany (cz. III) – przejście gazociągu przez tereny kolejowe

• opis

Pobierz PDF

• pozwolenia i uzgodnienia

Pobierz PDF

5. Projekt budowlany – przyłącza gazowe

• opis

Pobierz PDF

• operat wodnoprawny

Pobierz PDF

• pozwolenia i uzgodnienia

Pobierz PDF

6. Plan z przebiegiem sieci gazowej wraz z przyłączami

Pobierz ZIP