Ogłoszenia: Analiza przeciętnego zużycia paliwa gazowego

Analiza przeciętnego zużycia paliwa gazowego dla odbiorców pobierających paliwo gazowe w ilości do 110 kWh/h

Grupa taryfowajednostkastyczeń – marzeckwiecień – czerwieclipiec – wrzesieńpaździernik – grudzień
S-1[kWh]561526523638
Z-1[kWh]291330332270
P-1[kWh]246352343321

 

Grupa taryfowajednostkastyczeń – lutymarzec – kwiecieńmaj – czerwieclipiec – sierpieńwrzesień – październiklistopad – grudzień
G-1[kWh]4618239195345612653347

 

Grupa taryfowajednostkastyczeńlutymarzeckwiecieńmaj – czerwieclipiec – sierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
S-2[kWh]3043204416951197115761643796815931927
Z-2[kWh]272719071520114811861087609119914981510
P-2[kWh]1757122110038249396323987399841239

 

Grupa taryfowajednostkastyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
G-2[kWh]1245284517466487236821265129810262182499053568026