Ogłoszenia: Analiza przeciętnego zużycia paliwa gazowego

Analiza przeciętnego zużycia paliwa gazowego dla odbiorców pobierających paliwo gazowe w ilości do 110 kWh/h

Grupa taryfowajednostkastyczeń – marzeckwiecień – czerwieclipiec – wrzesieńpaździernik – grudzień
S-1[kWh]614579560567
Z-1[kWh]320408425342
P-1[kWh]277348370374

 

Grupa taryfowajednostkastyczeń – lutymarzec – kwiecieńmaj – czerwieclipiec – sierpieńwrzesień – październiklistopad – grudzień
G-1[kWh]434826195985889423070

 

Grupa taryfowajednostkastyczeńlutymarzeckwiecieńmaj – czerwieclipiec – sierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
S-2[kWh]310825512739124876460334695517151929
Z-2[kWh]263826542467109511991094485122716242060
P-2[kWh]14761297143666580267739274910061262

 

Grupa taryfowajednostkastyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
G-2[kWh]730811740909831961498102510485071451406156458219