Kiedy należy wybudować/ rozbudować sieć gazową?

JEŚLI PLANUJESZ:

  • budowę budynku mieszkalnego jedno- lub wielorodzinnego, albo innego obiektu, do którego ma być doprowadzony gaz ziemny,

LUB

  • zmianę paliwa na gaz ziemny,

LUB

  • podłączenie do instalacji wewnętrznej kolejnych odbiorników gazu, takich jak gazowy podgrzewacz wody, kocioł gazowy, kominek gazowy, kuchenka gazowa lub inne urządzenia zasilane gazem ziemnym,

konieczna będzie budowa lub rozbudowa sieci gazowej, i/albo budowa lub rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej.

Jeśli powyższa informacja dotyczy Ciebie, dowiedz się, jakie kroki należy podjąć, aby móc przystąpić do budowy/ rozbudowy sieci gazowej i/lub wewnętrznej instalacji gazowej.

W tym celu zapoznaj się z instrukcją:

Przyłączenie do sieci gazowej – ETAPY