Procedura zmiany sprzedawcy

Zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 §14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1059, z późn. zm.)  Klient ma prawo zmienić dostawcę paliwa gazowego.

W przypadku podjęcia takiej decyzji prosimy zapoznać się z “Procedurą zmiany sprzedawcy” obowiązującą w Anco.

Procedura zmiany sprzedawcy