Korzyści

Gaz ziemny to najlepszy sposób zaopatrzenia w energię:

  • wygoda i prostota użytkowania – pobór gazu następuje bezpośrednio z sieci wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba,
  • nieobciążający środowiska, relatywnie najtańszy transport siecią podziemnych gazociągów, bez konieczności angażowania ciężkiego transportu samochodowego czy kolejowego, 
  • kompaktowe, niedużej wielkości urządzenia instalacji gazowej służące do celów grzewczych i podgrzewu wody,
  • oszczędność energii dzięki technologii kondensacji, modulacji mocy kotłów gazowych aż po technologię odzysku ciepła,
  • brak kosztów składowania i magazynowania paliwa u odbiorcy,
  • kompaktowe, niedużej wielkości urządzenia instalacji gazowej służące do celów grzewczych i podgrzewu wody,
  • oszczędność energii dzięki technologii kondensacji, modulacji mocy kotłów gazowych aż po technologię odzysku ciepła,
  • niskie koszty utrzymania i konserwacji urządzeń dzięki czystemu spalaniu gazu.