Przepisy prawa

Zasady i warunki przyłączenia do sieci gazowej określają następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
  Pobierz PDF
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  Pobierz PDF
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  Pobierz PDF
 4. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
  Pobierz PDF
 5. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
  Pobierz PDF
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
  Pobierz PDF
 7. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
  Pobierz PDF
 8. Zbiór praw konsumenta paliw gazowych – stan na 26 kwietnia 2019 r.
  Pobierz PDF

TARYFY DLA PALIW GAZOWYCH ANCO SP. Z O.O.

Taryfa dla paliw gazowych nr 16

z dnia 29 stycznia 2024 r. stosowana jest od dnia 1 marca 2024 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2023/GW

stosowana od dnia 1 października 2023 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2023/GZ

stosowana od dnia 1 października 2023 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15

z dnia 25 lipca 2023 r. stosowana jest od dnia 9 sierpnia 2023 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15

z dnia 30 stycznia 2023 r. stosowana jest od dnia 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15

z dnia 5 grudnia 2022 r. stosowana jest od dnia 1 stycznia 2023 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Taryfa dla paliw gazowych nr 15

z dnia 14 września 2022 r. stosowana jest od dnia 1 października 2022 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 4/2022/GZ

stosowana od dnia 1 października 2022 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 6/2022/GW

stosowana od dnia 1 lutego 2023 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF