Taryfa ANCO

Taryfa dla paliw gazowych nr 14

z dnia 30 marca 2021 r. stosowana jest od dnia 1 maja 2021 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2021/GW

stosowana od dnia 1 marca 2021 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2020/GZ

stosowana od dnia 1 października 2020 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

 

 

 


Archiwum taryf