Taryfa ANCO

Taryfa dla paliw gazowych nr 12

z dnia 16 października 2018 r. stosowana od dnia 1 listopada 2018 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 3/2018

stosowana od dnia 1 listopada 2018 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2018

stosowana od dnia 1 października 2018 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

 

 


Archiwum taryf