Taryfa ANCO

Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 12

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Pobierz PDF

Taryfa dla paliw gazowych nr 12

z dnia 16 października 2018 r. stosowana od dnia 1 listopada 2018 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2019/GZ

stosowana od dnia 1 października 2019 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2019/GW

stosowana od dnia 1 października 2019 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

 


Archiwum taryf