Taryfa ANCO

Taryfa dla paliw gazowych nr 16

z dnia 29 stycznia 2024 r. stosowana jest od dnia 1 marca 2024 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2023/GW

stosowana od dnia 1 października 2023 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2023/GZ

stosowana od dnia 1 października 2023 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15

z dnia 25 lipca 2023 r. stosowana jest od dnia 9 sierpnia 2023 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15

z dnia 30 stycznia 2023 r. stosowana jest od dnia 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15

z dnia 5 grudnia 2022 r. stosowana jest od dnia 1 stycznia 2023 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Taryfa dla paliw gazowych nr 15

z dnia 14 września 2022 r. stosowana jest od dnia 1 października 2022 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 6/2022/GW

stosowana od dnia 1 lutego 2023 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 4/2022/GZ

stosowana od dnia 1 października 2022 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

 

 


Archiwum taryf