Jak oszczędzać energię?

Każdy obieg grzewczy – aby był skuteczny i ekonomiczny – powinien pracować w określonych warunkach. Wpływ na koszty ogrzewania pomieszczeń ma na pewno nasze postępowanie.

Aby obniżyć koszty ogrzewania, należy:

  • wyeliminować straty ciepła poprzez uszczelnianie okien, drzwi wejściowych, balkonów, itp.
  • unikać znacznych wychłodzeń mieszkania, nie powodować przeciągów (rzadkie wietrzenie mieszkań przy wyłączonym ogrzewaniu),
  • obniżać temperaturę w pomieszczeniach nieużytkowanych (na czas snu, podczas nieobecności w domu),
  • dobrać do pomieszczenia odpowiednie grzejniki, które powinny być zawsze odkryte,
  • unikać zasłaniania grzejników meblami czy grubymi firanami,
  • racjonalnie korzystać z ciepłej wody,
  • montować odpowiednie, nowoczesne urządzenia techniczne i dbać o ich stan techniczny (wykonywać okresowe przeglądy)