Bezpieczeństwo

Gaz ziemny jest paliwem całkowicie bezpiecznym pod warunkiem stosowania się do niżej przedstawionych zasad budowy i użytkowania instalacji i urządzeń gazowych.

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwe podłączenie odbiorników gazu oraz odpowiednia eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych jest gwarancją bezpieczeństwa odbiorcy paliwa gazowego.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z gazu oraz instrukcję właściwego postępowania w przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu znajdziesz w zakładce Bezpieczne użytkowanie instalacji gazowej.