Program wsparcia

Na podstawie art. 5ga ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) w zw. z art. 9 ustawy o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 ze zm.) Anco sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie (dalej “Spółka”) opracowało i wdrożyło do stosowania z dniem 4 lutego 2022 r. – Program wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za paliwa gazowe lub świadczone usługi.
Dokument reguluje możliwości wsparcia Odbiorcy wrażliwego paliw gazowych w przedmiocie polubownego odzyskania zaległych i bieżących należności przez Spółkę za paliwa gazowe lub świadczone usługi, bez korzystania z przymusu sądowego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Program wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za paliwa gazowe lub świadczone usługi
  obowiązuje od dnia 4 lutego 2022 r.
  Pobierz PDF
 • Wniosek o zastosowanie Programu wsparcia
  Pobierz PDF
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
  Pobierz PDF