Czym jest gaz?

Gaz ziemny należy do paliw pierwotnych (kopalnych) pochodzenia naturalnego. Jest wieloskładnikową mieszaniną związków mineralnych i organicznych, której podstawowym komponentem jest metan (ok. 98%).

Gaz ziemny jest bezwonny, bezbarwny i lżejszy od powietrza. Aby był wyczuwalny przez człowieka, dodaje się do niego środki zapachowe o charakterystycznej woni. Gaz ziemny to paliwo ekologiczne o nieporównywalnie mniejszej zawartości zanieczyszczeń niż pozostałe paliwa. Szkodliwe substancje, jak dwutlenek siarki, związki azotu, sadza, popiół, żużel czy pyły, nie powstają w procesie spalania gazu lub jest ich znacznie mniej niż przy spalaniu innych paliw. Zagrożenia dla środowiska związane z jego użytkowaniem są zatem stosunkowo niewielkie.

Dzięki wysokiej kaloryczności gaz ziemny wykorzystywany jest jako źródło energii zarówno
w gospodarstwach domowych (ogrzewanie wody, pomieszczeń, przygotowywanie posiłków), jak i w różnego rodzaju przedsiębiorstwach (cele grzewcze, technologiczne).

Pokłady gazu występują samodzielnie lub w towarzystwie złóż ropy naftowej i węgla kamiennego. Największe złoża znajdują się na Podkarpaciu, w Wielkopolsce oraz na Pomorzu Zachodnim, a roczne wydobycie w Polsce wynosi ok. 4,9 mld m3.

W Polsce rozprowadzane są dwa rodzaje gazu ziemnego różniące się kalorycznością i ceną:

  •  wysokometanowy (GZ 50) – ok. 85% odbiorców,
  • zaazotowany (GZ 35 i GZ 41,5) – ok. 15% odbiorców.

 

Czy wiesz, że…..

  • już ok. 2000 lat temu Chińczycy używali gazu ziemnego do wydobywania soli
  • w roku 1626 francuscy misjonarze informowali o „płonących źródłach” w płytkich zbiornikach wodnych północnej Ameryki
  • w roku 1825 w miejscowości Fredonia w Stanach Zjednoczonych zaczęto wykorzystywać gaz ziemny na skalę przemysłową