Akcyza a odbiorcy indywidualni

Podatek akcyzowy – informacja dla Odbiorców końcowych w gospodarstwie domowym

Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku przewiduje zwolnienie z podatku akcyzowego gospodarstwa domowe zużywające na cele opałowe rocznie do 8.000 m3 (10 m3/h) gazu ziemnego wysokometanowego (grupy taryfowe G-1,
G-2) lub do 10.650 m3 (25 m3/h) gazu ziemnego zaazotowanego (grupy taryfowe S-0, S-1, S-2, Z-0, Z-1, Z-2, P-0, P-1, P-2).

Celem opałowym jest np. wykorzystanie paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej lub podgrzewania posiłków. Celem opałowym nie jest wykorzystanie paliwa gazowego do napędu silników spalinowych.
Za gospodarstwo domowe nie uznaje się (bez względu na ilość pobieranego paliwa gazowego) nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 31b. ust. 8 Ustawy).
W związku z powyższym, jeśli  Państwa zużycie nie przekracza w skali roku powyższych wartości i są Państwo odbiorcami paliwa gazowego zużywanego na cele opałowe w gospodarstwie domowym, nabywane paliwo gazowe zwolnione jest z mocy ustawy z podatku akcyzowego.

W przypadku  przekroczenia powyższych wartości konieczne jest złożenie przez Państwo oświadczenia o celu zużycia zakupionego paliwa gazowego. W tej sprawie prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Anco.
Zużycie paliwa gazowego do celów opałowych w nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu akcyzą.

Podane wyżej wyjaśnienia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. O interpretację przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych, indywidualnych przypadków należy zwrócić się do właściwych terytorialnie organów finansowych.


Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Pobierz PDF

 

Akcyza a odbiorcy instytucjonalni i przedsiębiorcy Wartość podatku akcyzowego