IRiESD

Anco Sp. z o.o. informuje, że z dniem 15 października 2023 r. wprowadzona zostaje do stosowania Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Anco Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja stanowi integralną część umów kompleksowych oraz umów dystrybucyjnych wiążących odbiorców z Anco Sp. z o.o. IRiESD dostępna jest w siedzibie spółki oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Anco Sp. z o.o.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
  obowiązuje od dnia 1 czerwca 2024 r.
  Pobierz PDF
 • Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu IRiESD
  Pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej
  Pobierz PDF
 • Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD)
  Pobierz PDF
 • Roczna Aktualizacja Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (RA-PZD)
  Pobierz PDF
 • Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji – Zmiana Sprzedawcy (PZD-ZS)
  Pobierz PDF
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
  Pobierz PDF
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP)
  Pobierz PDF

Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

Pobierz PDF

 

Załączniki do umowy:

 

Załącznik nr 1 (OWU)

Pobierz PDF

Załącznik nr 2 (dane kontaktowe osób upoważnionych do składania oświadczeń związanych z realizacją Umowy)

Pobierz PDF

Załącznik nr 3 (dane do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych)

Pobierz PDF

Załącznik nr 4 (Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji – PZD)

Pobierz PDF

Załącznik nr 4 (Roczna Aktualizacja Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji – RA-PZD)

Pobierz PDF

Załącznik nr 4 (Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji – Zmiana Sprzedawcy – PZD-ZS)

Pobierz PDF

Załącznik nr 4 (pełnomocnictwo – konsument)

Pobierz PDF

Załącznik nr 4 (pełnomocnictwo – niekonsument)

Pobierz PDF

Załącznik nr 7 (informacja o przetwarzaniu danych osobowych)

Pobierz PDF