IRiESD

Anco Sp. z o.o. informuje, że z dniem 6 lutego 2017 r. wprowadzona zostaje do stosowania Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Anco Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja stanowi integralną część umów kompleksowych wiążących odbiorców z Anco Sp. z o.o. IRiESD dostępna jest w siedzibie spółki oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Anco Sp. z o.o.

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Instrukcja IRiESD  – obowiązuje od 6 lutego 2017
  Pobierz PDF
 • Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu IRiESD
  Pobierz PDF
 • Karta aktualizacji IRiESD
  Pobierz PDF
 • Raport nr 2/2017 z konsultacji społecznych dotyczących wprowadzonych zmian do obowiązującej instrukcji IRiESD
  Pobierz PDF
 • Instrukcja IRiESD – tekst jednolity
  Pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej
  Pobierz PDF