IRiESD

Anco Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2019 r. wprowadzona zostaje do stosowania Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Anco Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja stanowi integralną część umów kompleksowych oraz umów dystrybucyjnych wiążących odbiorców z Anco Sp. z o.o. IRiESD dostępna jest w siedzibie spółki oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Anco Sp. z o.o.

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Instrukcja IRiESD
  obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.
  Pobierz PDF
 • Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu IRiESD
  Pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej
  Pobierz PDF
 • Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD)
  Pobierz PDF
 • Roczna Aktualizacja Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (RA-PZD)
  Pobierz PDF
 • Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji – Zmiana Sprzedawcy (PZD-ZS)
  Pobierz PDF
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
  Pobierz PDF