Ogłoszenia: Przetargi

Przetarg nr 17/2021

Wykonanie projektów budowlanych 4 szt. przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE DN 25 (o długości ok.  3 m, 3 m, 3 m,  14 m) w gminie Kotlin

Ogłoszenie