Ogłoszenia: Przetargi

Przetarg nr 19/2019

Wybudowanie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN 63 (o długości ok. 547 m) oraz 9 przyłączy gazowych średniego ciśnienia z rur PE DN 25 (o długości ok. 1 m, ok. 1 m, ok. 8 m, ok. 8 m, ok. 1 m, ok. 3 m, ok. 7,5 m, ok. 7 m, ok. 8 m) wraz z zakupem i montażem szafek gazowych na terenie gminy Kolonowskie

Ogłoszenie

Przetarg nr 18/2019

Pozyskanie mapy do celów projektowych i wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE DN 25 (o długości ok. 3 m) w gminie Kolonowskie

Ogłoszenie