Gdy istnieje już przyłącze gazowe

Gdy Klient posiada już przyłącze gazowe do nieruchomości i zamierza:

  • rozbudować wewnętrzną instalację gazową,

  • zmienić liczbę odbiorników paliwa gazowego,

wówczas wykonuje kroki opisane w zakładce „Przyłączenie do sieci gazowej – ETAPY” z pominięciem etapu 3. UMOWA O PRZYŁĄCZENIE.

 

Uwaga:

Za wymianę lub przebudowę przyłącza bez zwiększenia dotychczasowej mocy przyłączeniowej, dokonaną na wniosek przyłączonego Klienta, Anco pobiera opłatę w wysokości rzeczywistych nakładów poniesionych z tego tytułu.

Za wymianę lub przebudowę przyłącza, albo za rozbudowę sieci gazowej spowodowaną zwiększeniem mocy przyłączeniowej, dokonaną na wniosek przyłączonego Klienta, Anco pobiera opłatę w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci gazowej.

W razie pytań i wątpliwości należy skontaktować się z Działem Technicznym lub Działem Sprzedaży,
tel. 62 740 26 34.