Ogłoszenia: Ceny referencyjne

Cena referencyjna gazu

Opublikowana przez Anco Sp. z o.o. w danym miesiącu (M) Cena Referencyjna Gazu (CRG) obliczona jest jako średnioważona cena zakupu paliwa gazowego z miesiąca poprzedniego (M-1) i stosowana zgodnie z postanowieniami obowiązującej Taryfy dla Paliw gazowych oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) jako cena będąca podstawą rozliczeń z tytułu:

• nielegalnego poboru paliwa gazowych,

• niedotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych.

Cena referencyjna stosowana jest do rozliczeń dokonywanych w miesiącu umownym następującym po miesiącu publikacji (M+1).

 

Rok 2018 Rodzaj paliwa gazowego
Gaz ziemny wysokometanowy Gaz ziemny zaazotowany
grupy podgrupy
E Lw Ln Lm
Miesiąc (M) [zł/kWh] [zł/kWh] [zł/kWh] [zł/kWh]
listopad 0,14818 0,13094 0,13094 0,13094
październik 0,10299 0,0926 0,0926 0,0926
wrzesień 0,10407 0,0926 0,0926 0,0926
sierpień 0,10409 0,0926 0,0926 0,0926
lipiec 0,10453 0,0926 0,0926 0,0926
czerwiec 0,10324 0,0926 0,0926 0,0926
maj 0,10409 0,0926 0,0926 0,0926
kwiecień 0,10185 0,0926 0,0926 0,0926
marzec 0,10184 0,0926 0,0926 0,0926
luty 0,10253 0,0926 0,0926 0,0926
styczeń 0,10270 0,0926 0,0926 0,0926
Rok 2017
grudzień 0,10298 0,09260 0,09260 0,09260
listopad 0,10464 0,08809 0,08809 0,08809
październik 0,10436 0,08359 0,08359 0,08359
wrzesień 0,10480 0,08359 0,08359 0,08359
sierpień 0,10481 0,08985 0,08985 0,08985
lipiec 0,10508 0,08985 0,08985 0,08985
czerwiec 0,10419 0,08985 0,08985 0,08985
maj 0,10382 0,08985 0,08985 0,08985
kwiecień 0,10296 0,08302 0,08302 0,08302
marzec 0,10131 0,08302 0,08302 0,08302
luty 0,10084 0,08302 0,08302 0,08302
styczeń 0,10246 0,07434 0,07434 0,07434
Rok 2016
grudzień 0,09584 0,07434 0,07434 0,07434
listopad 0,09698 0,07159 0,07159 0,07159
październik 0,08962 0,07159 0,07159 0,07159
wrzesień 0,08988 0,07159 0,07159 0,07159
sierpień 0,08942 0,07159 0,07159 0,07159
lipiec 0,08411 0,07868 0,07868 0,07868
czerwiec 0,08292 0,07868 0,07868 0,07868
maj 0,08254 0,07868 0,07868 0,07868
kwiecień 0,09511 0,08876 0,08876 0,08876
marzec 0,09423 0,08876 0,08876 0,08876
luty 0,09345 0,08876 0,08876 0,08876
styczeń 0,11309 0,09479 0,09479 0,09479
Rok 2015
grudzień 0,11461 0,09479 0,09479 0,09479
listopad 0,11786 0,09479 0,09479 0,09479
październik 0,12199 0,09479 0,09479 0,09479
wrzesień 0,11955 0,09479 0,09479 0,09479
sierpień 0,12464 0,10003 0,10003 0,10003
lipiec 0,12371 0,10003 0,10003 0,10003
czerwiec 0,12618 0,10003 0,10003 0,10003
maj 0,13452 0,10468 0,10468 0,10468
kwiecień 0,13215 0,10468 0,10468 0,10468
marzec 0,13107 0,10468 0,10468 0,10468
luty 0,13134 0,10468 0,10468 0,10468
styczeń 0,13530 0,11142 0,10819 0,10819
Rok 2014
grudzień 0,13500 0,11142 0,10819 0,10819
listopad 0,13614 0,11142 0,10819 0,10819
październik 0,13783 0,11142 0,10819 0,10819
wrzesień 0,13744 0,11002 0,10700 0,10760
sierpień 0,13845 0,11050 0,10689 0,10706
 Miesiąc (M) [zł/m3] [zł/m3] [zł/m3] [zł/m3]
lipiec 1,5234 1,0017 0,8517 0,6858
czerwiec 1,5295 1,0006 0,8482 0,6892

(więcej…)