Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy od paliw gazowych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z dnia 22 października 2013 r. poz. 1231) zmieniającej ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011, nr 108, poz. 626 z późn. zmianami), zwaną dalej Ustawą, począwszy od 1 listopada 2013 roku sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

W kolejnych zakładkach znajdą Państwo uszczegółowioną informację dla poszczególnych kategorii klientów, tj.:
a) dla odbiorców końcowych w gospodarstwie domowym,
b) dla odbiorców instytucjonalnych i przedsiębiorców.

Podane na stronie internetowej Anco wyjaśnienia w sprawie podatku akcyzowego od paliw gazowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. O interpretację przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych, indywidualnych przypadków należy zwrócić się do właściwych terytorialnie organów finansowych.


Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

 

Akcyza a odbiorcy indywidualni 

Akcyza a odbiorcy instytucjonalni i przedsiębiorcy

Wartość podatku akcyzowego