Ogłoszenia: Aktualności

Ogłoszenie o pracę – Sekretarka/Asystentka Zarządu

Zatrudnimy osobę na stanowisko

SEKRETARKA/ASYSTENTKA ZARZĄDU

Umowa na zastępstwo

Miejsce pracy: Jarocin

 Opis stanowiska:

 • przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji,
 • zarządzanie obiegiem korespondencji i dokumentów,
 • obsługa przychodzących połączeń telefonicznych oraz poczty elektronicznej,
 • archiwizacja dokumentów,
 • prowadzenie kasy oraz wprowadzanie przelewów do systemu bankowego,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie w pracy biurowej,
 • biegła obsługa komputera (MS Office),
 • sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy własnej i zaangażowanie,
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo na okres co najmniej 1 roku,
 • dobre warunki pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • miłą atmosferę pracy w zgranym zespole.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy nadsyłać w terminie do 16 lipca 2020 r. na adres sekretariat@anco.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Asystentka zarządulub listownie: Anco Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Św. Ducha 118B.

Prosimy o dopisanie klauzuli na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Anco Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Św. Ducha 118B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000024614 (dalej jako „Spółka”), w celu prowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję. Jednocześnie informuję, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.

Jednocześnie informujemy, że z ww. klauzulą informacyjną można zapoznać się klikając w poniższy plik:

Pobierz PDF

Nowa Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2020/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2020/GW”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 sierpnia 2020 r. i zastąpi Taryfę dla gazu wysokometanowego nr 1/2020/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Uwaga! Ograniczenia w obsłudze klienta

Uprzejmie informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ANCO sp. z o.o. wstrzymuje od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w biurze Spółki przy ul. Św. Ducha 118 b w Jarocinie.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznie pod numer 62 740 26 34, mailowo pod adresem: sekretariat@anco.pl, pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres Spółki.

Istnieje także możliwość pozostawienia dokumentów (wniosków, pism, itp.) w skrzynce nadawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw paliwa gazowego do naszych Klientów.

Nowa Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2020/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2020/GW”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 kwietnia 2020 r. i zastąpi Taryfę dla gazu wysokometanowego nr 3/2019/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Nowa Taryfa dla paliw gazowych nr 13

Od dnia 1 marca 2020 r. obowiązywać będzie “Taryfa dla paliw gazowych nr 13”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Nowa Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2019/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2019/GW”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 października 2019 r. i zastąpi Taryfę dla gazu wysokometanowego nr 2/2019/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Nowa Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2019/GZ dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2019/GZ ”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 października 2019 r. i zastąpi Taryfę dla gazu zaazotowanego nr 3/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 12 od 01.07.2019 r.

Informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.23.2019.ASk2 z dnia 13 czerwca 2019 r. zatwierdzona została „Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 12” spółki Anco w zakresie wysokości bonifikat udzielanych Odbiorcom w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych ich obsługi i niedotrzymania parametrów jakościowych dostarczanego paliwa gazowego (pkt 8.1. Taryfy), oraz wysokości stawek opłat stałych i zmiennych za usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Odbiorców gazu wysokometanowego E (pkt 6.15. Taryfy).

Taryfa w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Pobierz PDF

Nowy “Zbiór praw konsumenta dla paliw gazowych”

W dniu 4 czerwca 2019 r. Urząd Regulacji Energetyki opublikował zaktualizowaną wersję „Zbioru praw konsumenta paliw gazowych”, który zawiera praktyczne informacje o prawach odbiorców, a także o funkcjonowaniu rynku sprzedaży i dostawy paliw gazowych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną treścią „Zbioru praw konsumenta paliw gazowych”.

Pobierz PDF

Nowa IRiESD

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. wprowadzona została do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Anco Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD.