Ogłoszenia: Aktualności

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2018 dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust.1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2018”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 lutego 2018 r. i zastąpi w zakresie w niej uregulowanym Taryfę dla paliw gazowych nr 11.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Zmiana nr 2 Taryfy dla paliw gazowych nr 11

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.32.2017.IRŚ z dnia 16 maja 2017 r. zatwierdzona została “Zmiana nr 2 Taryfy dla paliw gazowych nr 11″, która będzie obowiązywać od 1 czerwca 2017 r. Dokument zawiera postanowienia dotyczące grupy taryfowej, jak również zaktualizowane ceny i stawki opłat.

Pobierz PDF

Zmiana Taryfy dla paliw gazowych nr 11

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.24.2017.GMi2 z dnia 14 kwietnia 2017 r. zatwierdzona została “Zmiana Taryfy dla paliw gazowych nr 11″, obowiązująca od 1 maja 2017 r. Dokument zawiera postanowienia dotyczące zaktualizowanych cen i stawek opłat.

Pobierz PDF

Nowa Taryfa od 1 kwietnia 2017

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. obowiązuje “Taryfa dla paliw gazowych nr 11”,  zawierająca wszystkie postanowienia dotyczące obszaru i grupy taryfowej, do której zostali Państwo zakwalifikowani, w tym nowe ceny i stawki opłat. Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

 

Pobierz PDF

Nowa IRiESD

6 lutego 2017 r. wprowadzona została do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Anco Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD.

 

Przewonienie gazu w październiku 2016!

W miesiącu październiku 2016 r. nastąpi przewonienie paliwa gazowego w województwie wielkopolskim. Celem nawaniania jest wykrycie nieszczelności w sieci gazowej. W przypadku wyczucia  specyficznego zapachu należy niezwłocznie odłączyć dopływ gazu i powiadomić Pogotowie Gazowe lub Anco o stwierdzeniu usterki. Aby sprawdzić termin przewonienia gazu w Państwa miejscu zamieszkania, prosimy zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie o przewonieniu gazu.

Gazyfikacja Cielczy – projekt

Przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci gazowej wraz z przyłączami dla wsi Cielcza został rozstrzygnięty. Przewidywany termin wykonania projektu: luty 2017 r.

Nowa Taryfa od 1 listopada 2015

Od dnia 1 listopada 2015 r. obowiązuje “Taryfa dla paliw gazowych nr 10”,  zawierająca wszystkie postanowienia dotyczące obszaru i grupy taryfowej, do której zostali Państwo zakwalifikowani, w tym nowe ceny i stawki opłat. Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej Taryfy.