Ogłoszenia: Aktualności

Obowiązująca Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15

Od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie “Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 6/2022/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 6/2022/GW“.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 lutego 2023 r. Nowa taryfa nr 6/2022/GW zastąpiła taryfę nr 5/2022/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 5/2022/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 5/2022/GW“.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 listopada 2022 r. Nowa taryfa nr 5/2022/GW zastąpiła taryfę nr 4/2022/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Nowa Taryfa dla paliw gazowych nr 15

Od dnia 1 października 2022 r. obowiązywać będzie “Taryfa dla paliw gazowych nr 15”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 4/2022/GZ dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 4/2022/GZ ”.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 października 2022 r. i zastąpiła Taryfę dla gazu zaazotowanego nr 3/2022/GZ.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 4/2022/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 4/2022/GW“.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 września 2022 r. Nowa taryfa nr 4/2022/GW zastąpiła taryfę nr 3/2022/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 3/2022/GZ dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 3/2022/GZ ”.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 maja 2022 r. i zastąpiła Taryfę dla gazu zaazotowanego nr 2/2022/GZ.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2022/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2022/GW“.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 kwietnia 2022 r. Nowa taryfa nr 3/2022/GW zastąpiła taryfę nr 2/2022/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2022/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2022/GW”.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 lutego 2022 r. Nowa taryfa nr 2/2022/GW zastąpiła taryfę nr 1/2022/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Nowa IRiESD

Z dniem 1 lutego 2022 r. wprowadzona zostaje do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 10 i ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Anco Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD.