Ogłoszenia: Aktualności

Nowa IRiESD

Z dniem 1 czerwca 2024 r. wprowadzona zostaje do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 10 i ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej ANCO sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD.

AKTUALIZACJA – ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

ANCO sp. z o.o. zgodnie z treścią art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266) zaprasza do konsultacji społecznych projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 18 maja 2024 r. przesyłając załączony formularz na adres e-mail: sekretariat@anco.pl lub bezpośrednio w siedzibie naszej firmy: ANCO sp. z o.o., ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin.

Wzorzec formularza do składania uwag oraz projekt IRiESD, można pobrać poniżej.

Formularz Projekt IRiESD

 

Wyniki konsultacji społecznych:

Raport z konsultacji

Nowa Taryfa dla paliw gazowych nr 16

Od dnia 1 marca 2024 r. obowiązywać będzie “Taryfa dla paliw gazowych nr 16”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Nowa IRiESD

Z dniem 15 października 2023 r. wprowadzona zostaje do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 10 i ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Anco Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD.

Obowiązująca Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2023/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2023/GW“.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 października 2023 r. Nowa taryfa nr 1/2023/GW zastąpiła taryfę nr 6/2022/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

AKTUALIZACJA – ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Anco sp. z o.o. zgodnie z treścią art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) zaprasza do konsultacji społecznych projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 6 października 2023 r. przesyłając załączony formularz na adres e-mail: sekretariat@anco.pl lub bezpośrednio w siedzibie naszej firmy: Anco sp. z o.o., ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin.

Wzorzec formularza do składania uwag oraz projekt IRiESD, można pobrać poniżej.

Formularz Projekt IRiESD

 

Wyniki konsultacji społecznych:

Raport z konsultacji

Obowiązująca Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2023/GZ dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2023/GZ ”.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 października 2023 r. i zastąpiła Taryfę dla gazu zaazotowanego nr 4/2022/GZ.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15

Od dnia 9 sierpnia 2023 r. obowiązywać będzie “Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Zmiana niniejszej Taryfy dotyczy ustalenia stawek dystrybucyjnych dla nowego obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych – gminy Miasto Szczecin.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Nowa IRiESD

Z dniem 1 czerwca 2023 r. wprowadzona zostaje do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 10 i ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Anco Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD.

AKTUALIZACJA – ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Mając na uwadze przepisy art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) Anco sp. z o.o. informuje o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 3 maja 2023 r. przesyłając załączony formularz na adres e-mail: sekretariat@anco.pl lub bezpośrednio w siedzibie naszej firmy: Anco sp. z o.o., ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin.

Wzorzec formularza do składania uwag oraz projekt IRiESD można pobrać poniżej.

 

Formularz Projekt IRiESD z 24.02.2023 Projekt IRiESD z 03.04.2023

 

Wyniki konsultacji społecznych:

Raport z konsultacji Załącznik nr 1