Ogłoszenia: Aktualności

Wielkopolska – przewonienie gazu w październiku!

W miesiącu październiku 2015 r. nastąpi przewonienie paliwa gazowego w województwie wielkopolskim. Celem nawaniania jest wykrycie nieszczelności w sieci gazowej. W przypadku wyczucia  specyficznego zapachu należy niezwłocznie odłączyć dopływ gazu i powiadomić Pogotowie Gazowe lub Anco o stwierdzeniu usterki. Aby sprawdzić termin przewonienia gazu w Państwa miejscu zamieszkania, prosimy zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie o przewonieniu gazu.

Aktualizacja danych klienta

Szanowny Kliencie,

jeśli Twoje dane zawarte w umowie kompleksowej uległy zmianie, powiadom nas o tym, wysyłając na adres Anco “Oświadczenie o zmianie danych klienta”. Formularz oświadczenia znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce Dla klienta/ Przyłączenie do sieci gazowej etapy/ Umowa kompleksowa.

Dziękujemy za współpracę!

 

Wymiana gazomierzy

W miesiącach sierpień-wrzesień 2015 r. przedstawiciele firmy INSTAL-ROM przeprowadzą w gminach Jarocin, Kotlin, Przygodzice i Sośnie wymianę gazomierzy wyprodukowanych w roku 2004 i starszych.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Dziale Technicznym firmy ANCO pod nr. tel. 62 740 26 34.

Przerwa w dostawie gazu

ANCO Sp. z o.o. informuje, że z powodu prac modernizacyjnych na sieci gazowej w dniach 26 i 27.03.2015 r. w godzinach 9.00 – 14.00 wystąpi przerwa w dostawie paliwa gazowego dla odbiorców zasilanych z sieci gazowych zlokalizowanych w ulicach Brzozowej, Zacisznej i Przemysłowej w Jarocinie.

Prosimy o wyłączenie na ten okres odbiorników gazowych i niekorzystanie z gazu ziemnego.

Za powstałe utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. telefonu 62 740 26 34.

Nowa IRiESD

Z dniem 2 października 2014 r. obowiązuje nowa wersja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Więcej informacji na ten temat na stronie IRiESD.

Komunikat o przewonieniu paliwa gazowego

W dniach 6-27 października 2014 r. nastąpi przewonienie paliwa gazowego w województwie wielkopolskim. Celem nawaniania jest wykrycie nieszczelności w sieci gazowej. W przypadku wyczucia  specyficznego zapachu należy niezwłocznie odłączyć dopływ gazu i powiadomić Anco lub pogotowie gazowe o fakcie zaistnienia usterki. Aby sprawdzić termin przewonienia gazu w Państwa miejscu zamieszkania, prosimy zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie o przewonieniu gazu.

Nowa taryfa dla paliw gazowych

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4212-24(9)/2014/4017/IX/PD z dnia 10 lipca 2014 r. zatwierdzona została „Taryfa dla paliw gazowych nr 9”, obowiązująca od 1 sierpnia 2014 r. Taryfa zawiera postanowienia dotyczące obszaru grupy taryfowej, do której zostali Państwo zakwalifikowani, jak również nowe ceny i stawki opłat.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Taryfy.

Taryfa dla paliw gazowych nr 9

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych

Urząd Regulacji Energetyki opublikował „Zbiór praw konsumenta paliw gazowych”, zwierający praktyczne informacje o prawach odbiorców, a także o funkcjonowaniu rynku sprzedaży i dostawy paliw gazowych. Wśród praw przysługujących konsumentom wymienia się m.in.: dostęp do sieci, zakup paliw gazowych oraz korzystanie ze standardów jakościowych. W tym dokumencie znajdą Państwo także informację o najważniejszych składnikach zawieranych przez odbiorców umów, a także zasady rozliczeń i korygowania wystawionych faktur oraz rozpatrywania reklamacji.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną treścią „Zbioru praw konsumenta paliw gazowych”.

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych

Zmiana zasad rozliczania za paliwo gazowe od 01.08.2014 r.

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 820) rozliczeń za dostarczone paliwo gazowe i/lub świadczone usługi dystrybucji dokonuje się w jednostkach energii [kWh].

W okresie rozliczeniowym opłaty za dostarczone paliwo gazowe liczone są na podstawie iloczynu zużycia paliwa gazowego ustalonego na podstawie wskazań układu pomiarowego w jednostkach objętości [m³] oraz współczynnika konwersji, który stanowi iloraz wartości ciepła spalania 1m³ paliwa gazowego i liczby 3,6. Współczynnik konwersji podany jest na fakturze.

Szczegółowe zasady rozliczeń sprzedaży paliwa gazowego i/lub świadczenia usług dystrybucji zawarte są w Taryfie dla paliw gazowych nr 9.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kalkulator pozwalający przeliczać zużycie paliwa gazowego w jednostkach objętości (m3) na jednostki energii (kWh). „kliknij tutaj”.