Obowiązująca Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15

Od dnia 1 marca 2023 r. obowiązywać będzie “Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Zmiana niniejszej Taryfy dotyczy zmiany stawek dystrybucyjnych dla gazu ziemnego wysokometanowego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF