Ogłoszenia:

Przetarg nr 13/2018

Wykonanie projektów budowlanych przyłączy gazowych średniego ciśnienia z rur PE DN 25 (o długości ok. 3 m i ok. 4 m)  w gminie Jarocin.

 

Ogłoszenie

 

 

Styczeń 2018

Wartość ciepła spalania w ORCS

miesiąc: styczeń 2018

punkt wejścia obszar
rozliczeniowy
(ORCS)
rodzaj
paliwa
gazowego
ciepło spalania
(MJ/m3)
ciepło spalania
(kWh/m3)
SRP Jarocin Wilcza Kotlin, Wilcza,
Sławoszew, Parzew,
Kurcew, Twardów,
Magnuszewice
Lw 32,218 8,949
KGZ Radlin OC Pawłowice, Laski,
Stęgosz
Lw 32,806 9,113
SRP Witaszyczki Witaszyce,
Witaszyczki, Jarocin –
Os. Ługi, Ciświca,
Roszków
Lw 32,218 8,949
SRP
Jarocin Maratońska
Jarocin – Os.
Bogusław, Annapol,
Bachorzew, Tarce,
Wilkowyja, Kadziak
Lw 32,218 8,949
OG Radlin II Verkap, Neorol Lw 32,281 8,967
SRP Chynowa Chynowa,
Przygodziczki,
Bogufałów
Ln 23,418 6,505
OG Bogdaj III Bogdaj, Możdżanów Lm 22,895 6,360
KGZ Bogdaj-
Uciechów-Czeszów OC
Granowiec Lm 22,464 6,240
SRP Zawadzkie Kolonowskie,
Zawadzkie
E 40,266 11,185
Pobierz pdf: styczeń 2018

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2018 dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust.1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2018”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 lutego 2018 r. i zastąpi w zakresie w niej uregulowanym Taryfę dla paliw gazowych nr 11.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF