Ogłoszenia:

Kwiecień 2020

Wartość ciepła spalania w ORCS

miesiąc: kwiecień 2020

punkt wejściaobszar
rozliczeniowy
(ORCS)
rodzaj
paliwa
gazowego
ciepło spalania
(MJ/m3)
ciepło spalania
(kWh/m3)
SRP Jarocin WilczaKotlin, Wilcza,
Sławoszew, Parzew,
Kurcew, Twardów,
Magnuszewice
Lw32,2078,946
KGZ Radlin OCPawłowice, Laski,
Stęgosz
Lw32,8339,120
SRP WitaszyczkiWitaszyce,
Witaszyczki,       Jarocin –
Os. Ługi, Ciświca,
Roszków, Siedlemin
Lw32,2078,946
SRP
Jarocin Maratońska
Jarocin – Os.
Bogusław, Annapol,
Bachorzew, Tarce,
Wilkowyja, Kadziak
Lw32,2078,946
OG Radlin IIVerkap, NeorolLw31,8438,845
SRP ChynowaChynowa,
Przygodziczki,
Bogufałów
Ln23,1636,434
OG Bogdaj IIIBogdaj, MożdżanówLm22,8466,346
KGZ Bogdaj-
Uciechów-Czeszów OC
GranowiecLm22,4936,248
SRP ZawadzkieKolonowskie,
Zawadzkie
E40,48911,247
Pobierz pdf: kwiecień 2020

Uwaga! Ograniczenia w obsłudze klienta

Uprzejmie informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ANCO sp. z o.o. wstrzymuje od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w biurze Spółki przy ul. Św. Ducha 118 b w Jarocinie.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznie pod numer 62 740 26 34, mailowo pod adresem: sekretariat@anco.pl, pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres Spółki.

Istnieje także możliwość pozostawienia dokumentów (wniosków, pism, itp.) w skrzynce nadawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw paliwa gazowego do naszych Klientów.

Nowa Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2020/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2020/GW”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 kwietnia 2020 r. i zastąpi Taryfę dla gazu wysokometanowego nr 3/2019/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Nowa Taryfa dla paliw gazowych nr 13

Od dnia 1 marca 2020 r. obowiązywać będzie “Taryfa dla paliw gazowych nr 13”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF