Ogłoszenia:

grudzień 2022

Wartość ciepła spalania w ORCS

miesiąc: grudzień 2022

punkt wejściaobszar
rozliczeniowy
(ORCS)
rodzaj
paliwa
gazowego
ciepło spalania
(MJ/m3)
ciepło spalania
(kWh/m3)
SRP Jarocin WilczaKotlin, Wilcza,
Sławoszew, Parzew,
Kurcew, Twardów,
Magnuszewice
Lw31,9898,886
KGZ Radlin OCPawłowice, Laski,
Stęgosz
Lw32,8769,132
SRP WitaszyczkiWitaszyce,
Witaszyczki,       Jarocin –
Os. Ługi, Ciświca,
Roszków, Siedlemin
Lw31,989 8,886
SRP
Jarocin Maratońska
Jarocin – Os.
Bogusław, Annapol,
Bachorzew, Tarce,
Wilkowyja, Kadziak
Lw31,854 8,848
OG Radlin IIVerkap, NeorolLw31,7658,824
SRP ChynowaChynowa,
Przygodziczki,
Bogufałów
Ln22,2626,184
OG Bogdaj IIIBogdaj, MożdżanówLm22,9226,367
KGZ Bogdaj-
Uciechów-Czeszów OC
GranowiecLm22,0746,132
SRP ZawadzkieKolonowskie,
Zawadzkie
E40,92111,367
Pobierz pdf: grudzień 2022

Obowiązująca Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15

Od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie “Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 6/2022/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 6/2022/GW“.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 lutego 2023 r. Nowa taryfa nr 6/2022/GW zastąpiła taryfę nr 5/2022/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF