Ogłoszenia:

kwiecień 2022

Wartość ciepła spalania w ORCS

miesiąc: kwiecień 2022

punkt wejściaobszar
rozliczeniowy
(ORCS)
rodzaj
paliwa
gazowego
ciepło spalania
(MJ/m3)
ciepło spalania
(kWh/m3)
SRP Jarocin WilczaKotlin, Wilcza,
Sławoszew, Parzew,
Kurcew, Twardów,
Magnuszewice
Lw31,4068,724
KGZ Radlin OCPawłowice, Laski,
Stęgosz
Lw32,4269,007
SRP WitaszyczkiWitaszyce,
Witaszyczki,       Jarocin –
Os. Ługi, Ciświca,
Roszków, Siedlemin
Lw31,406 8,724
SRP
Jarocin Maratońska
Jarocin – Os.
Bogusław, Annapol,
Bachorzew, Tarce,
Wilkowyja, Kadziak
Lw31,592 8,776
OG Radlin IIVerkap, NeorolLw31,7758,826
SRP ChynowaChynowa,
Przygodziczki,
Bogufałów
Ln22,4456,235
OG Bogdaj IIIBogdaj, MożdżanówLm22,8456,346
KGZ Bogdaj-
Uciechów-Czeszów OC
GranowiecLm22,4946,248
SRP ZawadzkieKolonowskie,
Zawadzkie
E40,36311,212
Pobierz pdf: kwiecień 2022

Obowiązująca Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 3/2022/GZ dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 3/2022/GZ ”.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 maja 2022 r. i zastąpiła Taryfę dla gazu zaazotowanego nr 2/2022/GZ.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2022/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2022/GW“.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 kwietnia 2022 r. Nowa taryfa nr 3/2022/GW zastąpiła taryfę nr 2/2022/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF