Ogłoszenia:

Czerwiec 2019

Wartość ciepła spalania w ORCS

miesiąc: czerwiec 2019

punkt wejściaobszar
rozliczeniowy
(ORCS)
rodzaj
paliwa
gazowego
ciepło spalania
(MJ/m3)
ciepło spalania
(kWh/m3)
SRP Jarocin WilczaKotlin, Wilcza,
Sławoszew, Parzew,
Kurcew, Twardów,
Magnuszewice
Lw32,2348,954
KGZ Radlin OCPawłowice, Laski,
Stęgosz
Lw32,6629,073
SRP WitaszyczkiWitaszyce,
Witaszyczki, Jarocin –
Os. Ługi, Ciświca,
Roszków, Siedlemin
Lw32,2348,954
SRP
Jarocin Maratońska
Jarocin – Os.
Bogusław, Annapol,
Bachorzew, Tarce,
Wilkowyja, Kadziak
Lw32,2348,954
OG Radlin IIVerkap, NeorolLw31,7378,816
SRP ChynowaChynowa,
Przygodziczki,
Bogufałów
Ln23,3496,486
OG Bogdaj IIIBogdaj, MożdżanówLm22,8316,342
KGZ Bogdaj-
Uciechów-Czeszów OC
GranowiecLm22,5346,259
SRP ZawadzkieKolonowskie,
Zawadzkie
E41,32811,480
Pobierz pdf: czerwiec 2019

Przewonienie gazu – wrzesień-październik 2019

ANCO Sp. z o.o. informuje, że we wrześniu i październiku 2019 r. nastąpi przewonienie gazu ziemnego (zwiększenie dawki środka nawaniającego w gazie) w celu wykrycia i usunięcia jak największej ilości nieszczelności ewentualnie występujących na sieci i instalacjach gazowych.

Wykryte nieszczelności należy zgłaszać pod numerem telefonu 62 740 02 34 lub 604 904 992.

 

HARMONOGRAM PRZEWONIENIA PALIWA GAZOWEGO
MiejscowościTermin przewonienia
Witaszyczki, Witaszyce, Roszków, Siedlemin, Jarocin os. Ługi, Ciświca30.09.2019 – 07.10.2019
Kotlin, Wilcza, Sławoszew, Parzew, Kurcew, Twardów30.09.2019 – 07.10.2019
Jarocin, Annapol, Wilkowyja, Bachorzew, Tarce, Kadziak07.10.2019 – 14.10.2019
Chrzan, Wolica Kozia07.10.2019 – 14.10.2019
Pawłowice, Stęgosz, Laski07.10.2019 – 14.10.2019
Chynowa, Przygodziczki, Bogufałów14.10.2019 – 21.10.2019
Bogdaj, Możdżanów14.10.2019 – 21.10.2019
Granowiec14.10.2019 – 21.10.2019

 

Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 12 od 01.07.2019 r.

Informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.23.2019.ASk2 z dnia 13 czerwca 2019 r. zatwierdzona została „Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 12” spółki Anco w zakresie wysokości bonifikat udzielanych Odbiorcom w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych ich obsługi i niedotrzymania parametrów jakościowych dostarczanego paliwa gazowego (pkt 8.1. Taryfy), oraz wysokości stawek opłat stałych i zmiennych za usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Odbiorców gazu wysokometanowego E (pkt 6.15. Taryfy).

Taryfa w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Pobierz PDF

Nowy “Zbiór praw konsumenta dla paliw gazowych”

W dniu 4 czerwca 2019 r. Urząd Regulacji Energetyki opublikował zaktualizowaną wersję „Zbioru praw konsumenta paliw gazowych”, który zawiera praktyczne informacje o prawach odbiorców, a także o funkcjonowaniu rynku sprzedaży i dostawy paliw gazowych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną treścią „Zbioru praw konsumenta paliw gazowych”.

Pobierz PDF

Nowa IRiESD

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. wprowadzona została do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Anco Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD.

Nowa Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2019/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust.1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2019/GW”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 kwietnia 2019 r. i zastąpi Taryfę dla gazu wysokometanowego nr 1/2019/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF