Ogłoszenia:

Nowa Taryfa dla paliw gazowych nr 15

Od dnia 1 października 2022 r. obowiązywać będzie “Taryfa dla paliw gazowych nr 15”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 4/2022/GZ dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 4/2022/GZ ”.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 października 2022 r. i zastąpiła Taryfę dla gazu zaazotowanego nr 3/2022/GZ.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Sierpień 2022

Wartość ciepła spalania w ORCS

miesiąc: sierpień 2022

punkt wejściaobszar
rozliczeniowy
(ORCS)
rodzaj
paliwa
gazowego
ciepło spalania
(MJ/m3)
ciepło spalania
(kWh/m3)
SRP Jarocin WilczaKotlin, Wilcza,
Sławoszew, Parzew,
Kurcew, Twardów,
Magnuszewice
Lw31,2628,684
KGZ Radlin OCPawłowice, Laski,
Stęgosz
Lw32,0838,912
SRP WitaszyczkiWitaszyce,
Witaszyczki,       Jarocin –
Os. Ługi, Ciświca,
Roszków, Siedlemin
Lw31,262 8,684
SRP
Jarocin Maratońska
Jarocin – Os.
Bogusław, Annapol,
Bachorzew, Tarce,
Wilkowyja, Kadziak
Lw31,480 8,744
OG Radlin IIVerkap, NeorolLw31,7868,829
SRP ChynowaChynowa,
Przygodziczki,
Bogufałów
Ln23,4796,522
OG Bogdaj IIIBogdaj, MożdżanówLm22,7586,322
KGZ Bogdaj-
Uciechów-Czeszów OC
GranowiecLm22,4136,226
SRP ZawadzkieKolonowskie,
Zawadzkie
E40,98611,385
Pobierz pdf: sierpień 2022

Obowiązująca Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 4/2022/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 4/2022/GW“.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 września 2022 r. Nowa taryfa nr 4/2022/GW zastąpiła taryfę nr 3/2022/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF