Ogłoszenia:

marzec 2024

Wartość ciepła spalania w ORCS

miesiąc: marzec 2024

punkt wejściaobszar
rozliczeniowy
(ORCS)
rodzaj
paliwa
gazowego
ciepło spalania
(MJ/m3)
ciepło spalania
(kWh/m3)
SRP Jarocin WilczaKotlin, Wilcza, Sławoszew, Parzew, Kurcew, Twardów, MagnuszewiceLw

 

32,276

 

8,996
KGZ Radlin OCPawłowice, Laski, StęgoszLw32,8489,124
SRP WitaszyczkiWitaszyce, Witaszyczki,  Jarocin – Os. Ługi, Ciświca, Roszków, SiedleminLw32,2768,996

SRP

Jarocin Maratońska

Jarocin – Os. Bogusław, Annapol, Bachorzew, Tarce, Wilkowyja, KadziakLw32,0818,911
OG Radlin IIVerkap, NeorolLw31,8328,842
Odbiorca Tondera Wysocko MałeLs28,5517,931
OG Bogdaj IIIBogdaj, MożdżanówLm22,8136,337
KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów OCGranowiecLm22,6966,304
SRP ZawadzkieKolonowskie, ZawadzkieE40,32011,200
Szczecin Dąbie SPSzczecinE41,63811,566
Pobierz pdf: marzec 2024

Nowa Taryfa dla paliw gazowych nr 16

Od dnia 1 marca 2024 r. obowiązywać będzie “Taryfa dla paliw gazowych nr 16”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Nowa IRiESD

Z dniem 15 października 2023 r. wprowadzona zostaje do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 10 i ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Anco Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD.