Ogłoszenia:

Obowiązująca Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 4/2022/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 4/2022/GW“.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 września 2022 r. Nowa taryfa nr 4/2022/GW zastąpiła taryfę nr 3/2022/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 3/2022/GZ dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 3/2022/GZ ”.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 maja 2022 r. i zastąpiła Taryfę dla gazu zaazotowanego nr 2/2022/GZ.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Obowiązująca taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2022/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2022/GW“.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 kwietnia 2022 r. Nowa taryfa nr 3/2022/GW zastąpiła taryfę nr 2/2022/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF