Bezpieczne użytkowanie instalacji gazowej

Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z paliwa gazowego:

 • przewody spalinowe i wentylacyjne są drożne i utrzymywane w należytej sprawności (przeglądy przynajmniej raz na rok);
 • zabronione jest zaklejanie otworów wentylacyjnych,
 • instalacja gazowa jest szczelna, utrzymywana w odpowiednim stanie technicznym i poddawana obowiązkowemu sprawdzeniu co najmniej raz w roku;
 • urządzenia gazowe są utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym,
 • nie są dokonywane samowolnie przeróbki i naprawy instalacji gazowych,
 • nie narusza się integralności gazomierza,
 • nie są podłączane dodatkowe urządzenia gazowe z pominięciem wymagań określonych w prawie budowlanym, czyli:
 • urządzenia gazowe posiadają atest, są przystosowane do rodzaju gazu i znajdują się w odpowiednim stanie technicznym, użytkowane zgodnie z instrukcją, nie są przerabiane „na własną rękę”.

 

Jeżeli wyczujesz ulatniający się gaz, wówczas:

 • nie używaj otwartego ognia,
 • nie włączaj ani nie wyłączaj światła i innych urządzeń elektrycznych, aby nie spowodować iskry,
 • otwórz okna i drzwi, by zapobiec gromadzeniu się gazu,
 • zamknij kurki odcinające dopływ gazu do instalacji i urządzeń,
 • ostrzeż sąsiadów w budynku,
 • opuść budynek,
 • powiadom Pogotowie Gazowe:

  WIELKOPOLSKA: tel. 62 740 02 34
  OPOLSZCZYZNA: tel. 62 747 69 92

  lub Straż Pożarną:
  tel. 998/ tel. kom. nr 112