Wartość podatku akcyzowego

W oparciu o stawki akcyzy dla paliw gazowych określonych w art. 89 ust.1-2 Ustawy oraz przy wykorzystaniu wartości opałowych przyjętych do celów poboru akcyzy podanych w art. 88 ust.7 pkt 4 Ustawy wartości podatku akcyzowego na kWh gazu wynosi w przypadku przeznaczenia do celów opałowych:

  • gazu ziemnego wysokometanowego grupy E: 0,390 gr/kWh
  • gazu ziemnego zaazotowanego Lw: 0,409 gr/kWh
  • gazu ziemnego zaazotowanego Ls: 0,459 gr/kWh
  • gazu ziemnego zaazotowanego Lm: 0,442 gr/kWh

Jednocześnie informujemy, że wartość podatku akcyzowego zawarta jest w cenie paliwa gazowego podanej w Taryfie Anco Sp. z o.o.

Podane wyżej wyjaśnienia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. O interpretację przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych, indywidualnych przypadków należy zwrócić się do właściwych terytorialnie organów finansowych.


Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Pobierz PDF
Akcyza a odbiorcy indywidualni  Akcyza a odbiorcy instytucjonalni i przedsiębiorcy