Podstawowe dane

Siedziba:

ul. Św. Ducha 118B
63-200 Jarocin

tel. +48 62 740 26 34
fax. +48 62 740 27 45
e-mail: sekretariat@anco.pl

NIP: 622-00-23-756
Regon: 250429465

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000024614

Kapitał zakładowy: 5 000 000,00 zł, opłacony w całości

 

Koncesje:

Koncesja na obrót paliwami gazowymi

 • nr OPG/26/4017/U/1/2/99/PK z dnia 14.07.1999 r. na okres do 15.07.2009 r. zmieniona decyzją
  Pobierz PDF
 • nr OPG/26A/4017/W/2/2003/AS z dnia 29.08.2003 r. zmieniona decyzją
  Pobierz PDF
 • nr OPG/26B/4017/W/1/2005/AS z dnia 18.02.2005 r. zmieniona decyzją
  Pobierz PDF
 • nr OPG/26C/4017/W/2/2008/BP z dnia 21.01.2008 r. zmieniona decyzją
  Pobierz PDF
 • nr OPG/26-ZTO/4017/W/2/2008/BP z dnia 3.04.2008 r. zmieniona decyzją
  Pobierz PDF
 • nr OPG/26-ZTO-A/4017/W/2/2012/UA z dnia 18.01.2012 r.
  Pobierz PDF
 • nr OPG/26-ZTO-B/4017/W/DRG/2015/MŻ z dnia 9.10.2015 r.
  Pobierz PDF
 • nr DRG.DRG-1.4112.34.2023.TA z dnia 14.09.2023 r.
  Pobierz PDF

Koncesja na dystrybucję paliw gazowych

 •   nr PPG/27/4017/U/1/2/99/PK z dnia 14.07.1999 r. na okres do 15.07.2009 r. zmieniona decyzją
  Pobierz PDF
 • nr PPG/27A/4017/W/2/2003/AS z dnia 29.08.2003 r. zmieniona decyzją
  Pobierz PDF
 • nr PPG/27B/4017/W/1/2005/AS z dnia 18.02.2005 r. zmieniona decyzją
  Pobierz PDF
 • nr DPG/27C/4017/W/2/2008/BP z dnia 21.01.2008 r. zmieniona decyzją
  Pobierz PDF
 • nr DPG/27-ZTO/4017/W/2/2008/BP z dnia 3.04.2008 r. zmieniona decyzją
  Pobierz PDF
 • nr DPG/27-ZTO-A/4017/ W/2/2012/UA z dnia 18.01. 2012 r.
  Pobierz PDF
 • nr DRG.DRG-1.4112.36.2023.TA z dnia 14.06.2023 r.
  Pobierz PDF
 • nr DRG.DRG-1.4112.35.2023.TA z dnia 06.02.2024 r.
  Pobierz PDF
 • nr DRG.DRG-1.4112.16.2024.TA z dnia 10.05.2024 r.
  Pobierz PDF

Plan rozwoju

Pobierz PDF