AKTUALIZACJA – ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Mając na uwadze przepisy art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) Anco sp. z o.o. informuje o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 3 maja 2023 r. przesyłając załączony formularz na adres e-mail: sekretariat@anco.pl lub bezpośrednio w siedzibie naszej firmy: Anco sp. z o.o., ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin.

Wzorzec formularza do składania uwag oraz projekt IRiESD można pobrać poniżej.

 

Formularz Projekt IRiESD z 24.02.2023 Projekt IRiESD z 03.04.2023

 

Wyniki konsultacji społecznych:

Raport z konsultacji Załącznik nr 1