Obowiązująca Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2023/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2023/GW“.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 października 2023 r. Nowa taryfa nr 1/2023/GW zastąpiła taryfę nr 6/2022/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF