Obowiązująca Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2023/GZ dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2023/GZ ”.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 października 2023 r. i zastąpiła Taryfę dla gazu zaazotowanego nr 4/2022/GZ.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF