Obowiązująca Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15

Od dnia 9 sierpnia 2023 r. obowiązywać będzie “Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 15”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Zmiana niniejszej Taryfy dotyczy ustalenia stawek dystrybucyjnych dla nowego obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych – gminy Miasto Szczecin.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF