AKTUALIZACJA – ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

ANCO sp. z o.o. zgodnie z treścią art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266) zaprasza do konsultacji społecznych projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 18 maja 2024 r. przesyłając załączony formularz na adres e-mail: sekretariat@anco.pl lub bezpośrednio w siedzibie naszej firmy: ANCO sp. z o.o., ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin.

Wzorzec formularza do składania uwag oraz projekt IRiESD, można pobrać poniżej.

Formularz Projekt IRiESD

 

Wyniki konsultacji społecznych:

Raport z konsultacji