Nowa IRiESD

Z dniem 1 czerwca 2024 r. wprowadzona zostaje do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 10 i ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej ANCO sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD.