Archiwum taryf

Taryfa dla paliw gazowych nr 14

z dnia 30 marca 2021 r. stosowana jest od dnia 1 maja 2021 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 14

z dnia 16 września 2021 r. stosowana jest od dnia 1 października 2021 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 5/2022/GW

stosowana od dnia 1 listopada 2022 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 4/2022/GW

stosowana od dnia 1 września 2022 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2022/GW

stosowana od dnia 1 kwietnia 2022 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 3/2022/GZ

stosowana od dnia 1 maja 2022 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2022/GW

stosowana od dnia 1 lutego 2022 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 2/2022/GZ

stosowana od dnia 1 lutego 2022 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2022/GW

stosowana od dnia 1 lutego 2022 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2022/GZ

stosowana od dnia 1 lutego 2022 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 2/2021/GZ

stosowana od dnia 1 października 2021 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2021/GW

stosowana od dnia 1 grudnia 2021 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2021/GW

stosowana od dnia 1 października 2021 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2021/GW

stosowana od dnia 1 marca 2021 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2021/GZ

stosowana od dnia 1 września 2021 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym.

Pobierz PDF

Taryfa dla paliw gazowych nr 13

z dnia 4 lutego 2020 r. stosowana od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych

Pobierz PDF

Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 12

z dnia 13 czerwca 2019 r. stosowana od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r.

Pobierz PDF

Taryfa dla paliw gazowych nr 12

z dnia 16 października 2018 r. stosowana od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 29 lutego 2020 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych

Pobierz PDF

Zmiana nr 3 Taryfy dla paliw gazowych nr 11

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Pobierz PDF

Zmiana nr 2 Taryfy dla paliw gazowych nr 11

z dnia 16 maja 2017 r.

Pobierz PDF

Zmiana Taryfy dla paliw gazowych nr 11

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Pobierz PDF

Taryfa dla paliw gazowych nr 11

z dnia 14 lutego 2017 r.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2020/GW

stosowana od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2020/GW

stosowana od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2020/GW

stosowana od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2019/GW

stosowana od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2019/GW

stosowana od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

 Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2019/GW

stosowana od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2018

stosowana od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2019/GZ

stosowana od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 3/2018

stosowana od dnia 1 listopada 2018 r.  do dnia 30 września 2019 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 2/2018

stosowana od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2018

stosowana od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Taryfa dla paliw gazowych nr 10

z dnia 22 września 2015 r.

Pobierz PDF

Taryfa dla paliw gazowych nr 9

z dnia 10 lipca 2014 r.

Pobierz PDF

Zmiana Taryfy dla paliw gazowych nr 8

z dnia 8 stycznia 2014 r.

Pobierz PDF

 

Zmiana Taryfy dla paliw gazowych nr 8

z dnia 13 grudnia 2013 r.

Pobierz PDF

 

Zmiana Taryfy dla paliw gazowych nr 8
z dnia 25 października 2013 r.

Pobierz PDF

 

Zmiana Taryfy dla paliw gazowych nr 8

z dnia 17 października 2013 r.

Pobierz PDF

 

Zmiana Taryfy dla paliw gazowych nr 8

z dnia 15 lutego 2013 r

Pobierz PDF

 

Taryfa dla paliw gazowych nr 8

z dnia 10 października 2012 r.

Pobierz PDF