Ogłoszenia: O jakości gazu

Sierpień 2017

Wartość ciepła spalania w ORCS

miesiąc: sierpień 2017

punkt wejścia obszar
rozliczeniowy
(ORCS)
rodzaj
paliwa
gazowego
ciepło spalania
(MJ/m3)
ciepło spalania
(kWh/m3)
SRP Jarocin Wilcza Kotlin, Wilcza,
Sławoszew, Parzew,
Kurcew, Twardów,
Magnuszewice
Lw 32,232 8,953
KGZ Radlin OC Pawłowice, Laski,
Stęgosz
Lw 32,771 9,103
SRP Witaszyczki Witaszyce,
Witaszyczki, Jarocin –
Os. Ługi, Ciświca,
Roszków
Lw 32,232 8,953
SRP
Jarocin Maratońska
Jarocin – Os.
Bogusław, Annapol,
Bachorzew, Tarce,
Wilkowyja, Kadziak
Lw 32,232 8,953
OG Radlin II Verkap, Neorol Lw 32,536 9,038
SRP Chynowa Chynowa,
Przygodziczki,
Bogufałów
Ln 23,558 6,544
OG Bogdaj III Bogdaj, Możdżanów Lm 22,866 6,352
KGZ Bogdaj-
Uciechów-Czeszów OC
Granowiec Lm 22,512 6,253
SRP Zawadzkie Kolonowskie,
Zawadzkie
E 40,079 11,133
Pobierz pdf: sierpień 2017