Gazyfikacja Cielczy – projekt

Przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci gazowej wraz z przyłączami dla wsi Cielcza został rozstrzygnięty. Przewidywany termin wykonania projektu: luty 2017 r.