Obowiązująca taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2021/GW

Informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2021/GW”.

Nowa taryfa jest stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym od dnia 1 marca 2021 r. Nowa taryfa nr 1/2021/GW zastąpiła taryfę nr 3/2020/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF