Obowiązująca Zmiana taryfy dla paliw gazowych nr 14

z dnia 16 września 2021 r. stosowana jest od dnia 1 października 2021 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Pobierz PDF