Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Anco sp. z o.o. zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) zaprasza do konsultacji społecznych projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 29 marca 2019 r. przesyłając załączony formularz na adres e-mail: sekretariat@anco.pl lub bezpośrednio w siedzibie naszej firmy: Anco Sp. z o.o. 63-200 Jarocin, ul. Św. Ducha 118 b.

Wzorzec formularza do składania uwag oraz projekt IRiESD w formie śledzenia zmian, można pobrać poniżej.

Formularz IRiESD w formie śledzenia zmian IRiESD w formie bez śledzenia zmian