Zmiana nr 2 Taryfy dla paliw gazowych nr 11

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.32.2017.IRŚ z dnia 16 maja 2017 r. zatwierdzona została “Zmiana nr 2 Taryfy dla paliw gazowych nr 11″, która będzie obowiązywać od 1 czerwca 2017 r. Dokument zawiera postanowienia dotyczące grupy taryfowej, jak również zaktualizowane ceny i stawki opłat.

Pobierz PDF