Przedłużenie okresu obowiązywania Taryfy dla paliw gazowych nr 11

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.4.2018.KGa z dnia 31 stycznia 2018 r. przedłużony został okres obowiązywania “Taryfy dla paliw gazowych nr 11” do dnia 30 czerwca 2018 r.

Z treścią dokumentu można zapoznać się klikając w zamieszczony poniżej plik.

Pobierz PDF