Wytyczne dotyczące standardowych szafek gazowych stosowanych w Anco sp. z o.o.

a) Cel opracowania
Niniejsze wytyczne określają wymagania dla standardowych szafek gazowych montowanych na przyłączach gazowych i należących do ANCO Sp. z o.o., w których instalowane będą układy redukcyjno-pomiarowe.

b) Wymagania dla szafek gazowych

  • 2.1. Na obszarze działania ANCO Sp. z o.o. dopuszcza się stosowanie szafek gazowych dwóch rodzajów:
    – wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na postumencie,
    – naścienna, bez tylnej ścianki, montowana na elewacji budynku.
  • 2.2. Materiał:
Pobierz PDF: Wytyczne dot. szafek gazowych