Zbiór praw konsumenta paliw gazowych – stan na 26 kwietnia 2019 r.

Urząd Regulacji Energetyki opublikował „Zbiór praw konsumenta paliw gazowych”, zwierający praktyczne informacje o prawach odbiorców, a także o funkcjonowaniu rynku sprzedaży i dostawy paliw gazowych. Wśród praw przysługujących konsumentom wymienia się m.in.: dostęp do sieci, zakup paliw gazowych oraz korzystanie ze standardów jakościowych. W tym dokumencie znajdą Państwo także informację o najważniejszych składnikach zawieranych przez odbiorców umów, a także zasady rozliczeń i korygowania wystawionych faktur oraz rozpatrywania reklamacji.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną treścią „Zbioru praw konsumenta paliw gazowych”.

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych