Nowa taryfa dla paliw gazowych

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4212-24(9)/2014/4017/IX/PD z dnia 10 lipca 2014 r. zatwierdzona została „Taryfa dla paliw gazowych nr 9”, obowiązująca od 1 sierpnia 2014 r. Taryfa zawiera postanowienia dotyczące obszaru grupy taryfowej, do której zostali Państwo zakwalifikowani, jak również nowe ceny i stawki opłat.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Taryfy.

Taryfa dla paliw gazowych nr 9